Bemutatkozás 2020

A felvidéki tudományos diákköri konferencia kitűnő lehetőség a nem anyanyelvükön tanuló diákok számára, hogy a szakterületük szakkifejezéseit magyarul is elsajátítsák. A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák, a beküldött munkák publikálásra kerülnek. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2021 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre, melyről részletes leírás a www.otdk.hu weblapon található.

  • a magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók összefogása,
  • a felvidéki magyar diákköri és tudományos élet segítése és formálása.

Az alábbiakban az FTDK dolgozat készítésének néhány előnyére világítunk rá. Az egyik az erkölcsi és részben anyagi siker, amit a felvidéki és a magyarországi országos konferencián elért helyezés jelent. A másik, nem kevésbé elhanyagolható előny az, hogy minden munkát az adott szakterület kiváló szakembere bírálja el, a jelölt a bírálatok alapján átgondolhatja dolgozatának gyenge pontjait, színvonalasabbá teheti azt, így a későbbiekben szakdolgozatával, annak megvédésével is könnyebben boldogulhat. Ugyancsak fontos az a tapasztalat, melyet az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent, hisz mindez segíti a dolgozat készítőjét a magabiztos fellépés elsajátításában.

Az Európai Unió számos programja mellett a FTDK is szeretne hozzájárulni a színvonalas oktatáshoz és szakképzéshez, mindez létfontosságú a tudásalapú társadalom megteremtéséhez. Szakmai fejlődésünk nagyban kihat szellemünk alakulására is. A FTDK egy a számos lehetőség közül, melyet megragadhat a jelentkező, hogy érdeklődési területeit kibővítse, mások munkáit megismerje, s mások munkáin keresztül a világot, szülőföldjét, országát és az Uniót más szemszögből is tanulmányozhassa.

XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia programja