Eredmények

XVIII. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia eredményei:

Állam- és Jogtudományi Szekció

 1. helyezett: Csémi Kinga (Comenius Egyetem): Közigazgatás a mezőgazdaság területén a Szlovák Köztársaságban
 2. helyezett: Kosár Réka (Comenius Egyetem): Információvédelem a kereskedelmi jogi kapcsolatokban
 3. helyezett: Vajda Rebeka (Comenius Egyetem): Jog és bioetika

Csémi Kinga a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.
Csémi Kinga a főzsűri döntése alapján a SJE felajánlásából könyvutalványban részesül.

Humán Tudományi Szekció Irodalomtudományi Tagozat

 1. helyezett: Matuš Dóra (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Egy regény képei
 2. helyezett: Csóka Zsófia (Comenius Egyetem): Instaköltészet – líra és közösségi média
 3. helyezett: Gažík Viktória (Comenius Egyetem): Borgesi mintázatok Grendel Lajos Bőröndök tartalma című elbeszélésben
 4. helyezett: Fóthi Virág Mercédesz (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Változatok énekelt versre

Matuš Dóra, Csóka Zsófia, Gažík Viktória és Fóthi Virág Mercédesz a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.
Matuš Dórát a főzsűri könyvutalvánnyal jutalmazza, a SJE felajánlásából.

Humán Tudományi Szekció Nyelvtudományi Tagozat

 1. helyezett: Hajabács Zsuzsa (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Történelmi személyiségek nevének használata a slovakia.travel és visitslovakia.com portálok fordításaiban
 2. helyezett: Szegi Cyntia (Selye János Egyetem): Koronavírus-mémek a magyar és a német nyelvű közösségi médiában
 3. helyezett: Tóth Karolina (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Ekecs-Apácaszakállas családneveinek vizsgálata 1804-től 1854-ig a református anyakönyvek alapján

A zsűri döntése alapján Hajabács Zsuzsa jogosult az OTDK-n való részvételre.

Közgazdaságtudományi Szekció

 1. helyezett: Hajmási Kitti (Selye János Egyetem): A készpénz új korszaka, avagy a digitális jegybankpénz a XXI. Században

Szintén I. helyezett: Csápai Ádám (Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem): Makrogazdasági változók előrejelzése gépi tanulással: Szlovákia esete

 1. helyezett: Balázs Klaudia (Selye János Egyetem): A digitális technológia hatása a banki szolgáltatások minőségére egy hazai empirikus kutatás tükrében
 2. helyezett: Kele Erika (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): A nyitrai kerület kerékpáros turizmusának elemző bemutatása

Szintén III. helyezett: Molnár Hajnalka (Selye János Egyetem): Fenntartható fogyasztói magatartás vizsgálata – kérdőíves kutatás és esettanulmányok mentén

 1. helyezett: Csápai Ádám (Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem): A kiválasztott gazdasági egység pénzügyi elemzése

Csápai Ádám és Hajmási Kitti a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.
Csápai Ádám, Hajmási Kitti és Balázs Klaudia egyúttal a főzsűri döntése alapján külön jutalomban is részesül. A könyvcsomagot a SJE ajánlotta fel.

Társadalomtudományi Szekció

 1. helyezett: Kukolík András (Selye János Egyetem): Ipolyság a középkorban – A település fejlődésének pillérei
 2. helyezett: Gonda Gyöngyvér (Selye János Egyetem): Az 1848/49-es magyar szabadságharc utáni megtorlások, Görgei Artúr amnesztiája és Kazinczy Lajos halálos ítélete
 3. helyezett: Grabow Kinga Anna (Selye János Egyetem): A tarjáni svábok helyzete 1945 után

Szintén III. helyezett: Jeszenszki Kornélia (Selye János Egyetem): A holokauszt a magyar nők emlékezetében – visszaemlékezések a gettósítás és deportálás időszakára

Kukolík András a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.

Biológia, Fizika, Informatika és Műszaki Tudományi Szekció

 1. helyezett: Bukor Benedek (Comenius Egyetem): Kvartikus többnyomos mátrix modellek a fuzzy fizikában
 2. helyezett: Fekete Kinga (Selye János Egyetem): Szünantróp élőhelyek florisztikai vizsgálata Gúta (Kolárovo) környékén
 3. helyezett: Molnár Imre (Brünni Műszaki Egyetem): Automatizáció megjelenítése virtuális valóságban

Bukor Benedek, Fekete Kinga és Molnár Imre a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.
Fekete Kinga a főzsűri döntése alapján a dunaszerdahelyi Thermalpark ajándékában részesül.

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) különdíját Kukolík András (Selye János Egyetem) nyerte.
Az FTDK fődíját, a MICROCOMP-Computersystem s.r.o. ajándékát Bukor Benedek (Comenius Egyetem) nyerte.

XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

XVII. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

Biológia – Informatik – Fizika Szekció

I. helyezett: Bukor Benedek (Pozsonyi Comenius Egyetem): Spherically symmetric potentials in 3D non-commutative quantum mechanics

III. helyezett: Izsák Tilla (Selye János Egyetem): Kriptovaluta előrejelzés SVM gépi tanuló algoritmussal

III. helyezett: Nagyová Agnesa (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Gyermeknél előforduló ételallergiák a Losonci járásban

A zsűri minhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Közgazdaságtudományi Szekció

I. helyezett: Marča Roland (Selye János Egyetem): A koronavírus-járvány hatása a mikro-, kis- és középvállalkozásokra a vevőközpontúság jegyében

II. helyezett: Boros Aranka (Selye János Egyetem): A desztinációk vonzerejenének növelése

A zsűri mindkét dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozatok: Kürthy Krisztián (Selye János Egyetem): Vásárlói szokások vizsgálata a környezetkímélés tükrében c. munkája, és Ternyilaová Laura-Zsolnaiová Viktória (Selye János Egyetem) szerzőpáros: Koronavírus és munkahelyi stressz kapcsolatának elemzése Felvidéken c. munkája.

Pedagógia – Humán Szekció

I. helyezett: Otilová Petra (Selye János Egyetem): A matematika és zenei nevelés kapcsolata

II. helyezett: Járosiová Stela (Selye János Egyetem): Tanítónők a 21. századi alapiskolákban

III. helyezett: Kárpáthy Fanni (Pozsonyi Comenius Egyetem): Trójai nőalakok Polgár Anikó Régésznő körömcipőben c. vereseskötetében és Euripidész drámáiban.

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Társadalomtudományi Szekció

I. helyezett: Pracuová Estera (Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem): Halálbüntetés a középkori és kora újkori magyar szabad királyi városokban

II. helyezett: Schéda Viktória Kitti (Selye János Egyetem): Bábamesterség a XVIII. századi Magyar Királyságba. A bábák tevékenységének szabályozásától a bábaképzés intézményesítéséig

III. helyezett: Somogyi Máté (Selye János Egyetem): Egy gyülekezet gyakorlata és annak hatásvizsgálata a Covid-19 miatti tiltások idejéből

A zsűri az alábbi dolgozatokat javasolja OTDK továbbjutásra: Pracuová Estera (Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem): Halálbüntetés a középkori és kora újkori magyar szabad királyi városokban, Somogyi Máté (Selye János Egyetem): Egy gyülekezet gyakorlata és annak hatásvizsgálata a Covid-19 miatti tiltások idejéből, Gurányi Krisztián (Selye János Egyetem): A kiválasztásra, eleve elrendelésre vonatkozó teológiai fogalmak Pál apostolnál

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) különdíját Marča Roland (Selye János Egyetem) nyerte.
Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője a 2023 1. félévében megvalósuló brüsszeli tanulmányutat ajánlott fel, amely lehetőséggel Pracuová Estera (Kassai Pavol Jozef Šafárik Egyetem) és Járosiová Stela (Selye János Egyetem) élhetnek.
Az FTDK fődíját, a MICROCOMP-Computersystem s.r.o. ajándékát Bukor Benedek (Pozsonyi Comenius Egyetem) nyerte.

 


XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

Biológia szekció

1.      Tégli János Marcell (Selye János Egyetem): Florisztikai vizsgálatok a Szendi-ér melletti kaszálóréten

2.      Tóth Boglárka (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Az egészséges étkezési szokások és a mozgás fontosságának felmérése az óvodás és kisiskoláskorú gyermekek körében a Kassai kerületben

3.      Mlčúch Brenda Nicole (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): A természet doktora az orvosi pióca

OTDK-ra javasolt:

Tégli József Marcell (Selye János Egyetem)

 

Humán Tudományi Szekció

1.      Nincs kiadva

2.      Jablonský Benjámin (Comenius Egyetem): A Disztichon Alfa című versgenerátor (ön)értelmezésének problémaköre

Szintén 2. helyezett:

 Bolgár Enikő (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Ragadványnevek vizsgálata Ipolykeszin

3.      Bartalos Réka (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Agatha Christie nyomdokain

OTDK-ra javasolt:

Jablonský Benjámin (Comenius Egyetem)
Bolgár Enikő (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
Bartalos Réka (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
Karaffa Diana (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
Lázár Dávid (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
Gažík Viktória (Comenius Egyetem)

 

Informatikatudományi, Műszaki Tudományi és Matematika Szekció

1.      Somogyi Pál (Comenius Egyetem): A Mann–Whitney teszt kétdimenziós kiterjesztéseiről

2.      Vígh Balázs (Selye János Egyetem): Arduinoval vezérelt okosóra

3.      Molnár Imre (Brünni Műszaki Egyetem): Szakközépiskola vizualizálása 3D környezetben

OTDK-ra javasolt: Somogyi Pál (Comenius Egyetem)

 

Társadalomtudományi Összevont Szekció

1.      Kiss Orsolya (Selye János Egyetem): A múlt kötelez. Államosított kastélyok sorsa Közép-Európában

2.      Patócs Ádám (Akadémia Policajného zboru v Bratislave): Nelegálna migrácia v rámci EÚ

3.      Hornyák Enikő (Selye János Egyetem):  A nők lelkészi szolgálata

OTDK-ra javasolt:

Kiss Orsolya (Selye János Egyetem)
Patócs Ádám (Akadémia Policajného zboru v Bratislave)

 

Pedagógia-, Pszichológia-, Tanítás- és Tudásmódszertani Tudástechnológiai Szekció

1.      Kántor Kinga (Selye János Egyetem): Az egyetemi távolléti oktatás és hatásai diákszemmel

2.      Kiss Laura (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Esettanulmány autista gyermekről

3.      Angyal Ferenc (Selye János Egyetem): Változások az észak-komáromi lakosság fizikai aktivitásában a COVID-19 ideje alatt

OTDK-ra javasolt:

Kántor Kinga (Selye János Egyetem)
Kiss Laura (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
Angyal Ferenc (Selye János Egyetem)
Juhos Flóra (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
Pataki Tóth Emese (Selye János Egyetem)

 

Közgazdaságtudományi Szekció – Közgazdaságtan Tagozat

1.      Esseová MónikaMarča Roland (Selye János Egyetem): Trendek, gazdasági változások és azok jellemzői a COVID-19 árnyékában – nemzetközi összehasonlítás

2.      Ambrus Rebeka (Selye János Egyetem): A zöldmarketing hatása a fogyasztókra a pálmaolajat tartalmazó termékek piacán

3.      Fóthy Noémi (Selye János Egyetem): Zöldmarketing hatása az X, Y és Z generációkra

OTDK-ra javasolt:

Esseová MónikaMarča Roland (Selye János Egyetem)
Ambrus Rebeka (Selye János Egyetem)
Fóthy Noémi (Selye János Egyetem)

 

Közgazdaságtudományi Szekció – Menedzsment Tagozat

1.      Szabó Ádám (Selye János Egyetem): Munkahelyi motivációs tényezők nemzedékek közt

2.      Nem lett kiosztva

3.       Badari Boglárka (Selye János Egyetem): A pénzen túl – motiváció a munkahelyenMadari Boglárka

Szintén 3. helyezett

Marča Roland (Selye János Egyetem): Külföldön való munkavállalási hajlam vizsgálata az Érsekújvári járásbanMarča

Szintén 3. helyezett

Pásztó Vivien (Selye János Egyetem): A sokszínűség menedzsment vizsgálata szervezeti szinten

OTDK-ra javasolt:

Szabó Ádám (Selye János Egyetem)
Badari Boglárka (Selye János Egyetem)
Marča Roland (Selye János Egyetem)
Pásztó Vivien (Selye János Egyetem)
Leczkési Zoltán (Vysoká škola ekonomická v Praze)

  

A SZMAT különdíját Tégi János Marcell (Selye János Egyetem) kapta, az FTDK fődíját Somogyi Pál (Comenius Egyetem) nyerte.

XV. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

XV. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

Természettudományi Szekció
I. helyezett: Borovicza Boglárka – Reménység Dániel (Selye János Egyetem): Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelés
II. helyezett: Paluba Daniel (Prágai Károly Egyetem): A correction of the local incidence angle of SAR data: a land cover specific approach for time series analysis (A SAR-adatok helyi beeső szög korrekciója: felszínborítás-specifikus megközelítés idősorok elemzéshez)
III. helyezett: Bóna Henrieta (Selye János Egyetem): Testösszetétel mérés a SJE hallgatói körében

A zsűri az első két dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Közgazdaságtudományi Szekció Emberierőforrás-menedzsment Tagozat
I. helyezett: Sánta Kamilla (Selye János Egyetem): A pedagógiai diagnosztika bevezetése a szlovákiai magyar közgazdászhallgatók képzésébe
II. helyezett: Szigeti Szilárd (Selye János Egyetem): Az érték alapú egészségügy lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon menedzseri szemmel
III. helyezett: Esseová Monika (Selye János Egyetem): A diákok motivációs tényezőinek analízise továbbtanulási kontextusban

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozat Székely Melinda (Selye János Egyetem): Atipikus foglalkoztatási formák a generációk köztudatában c. munkája.

Közgazdaságtudományi Szekció Marketing Tagozat

I. helyezett: Sánta Kamilla – Baša Patrik (Selye János Egyetem): Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről
II. helyezett: Krupánszki Kornél (Selye János Egyetem): A vezető és a beosztottak viszonyának vizsgálata kis- és középvállalkozásoknál
III. helyezett: Csinger Bence (Selye János Egyetem): A holnap küszöbén

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozatok a Fóthy Noémi (Selye János Egyetem): A zöld marketing hatása az egyetemista és középiskolás fogyasztókra, Baša Patrik (Selye János Egyetem): Fortuna szekerén okosan ülj c. munkái.

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

I. helyezett: Annuš Norbert (Selye János Egyetem): Matematikai függvények vizualizálása az oktatásban
II. helyezett: Bese Bernadett (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Polimorf tehetségtípus bevezetése
III. helyezett: Modrová Eva (Selye János Egyetem): Ellenőrzés és értékelés a matematikaoktatásban – Az érettségi vizsga Komáromban és Révkomáromban

A zsűri az első két dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Humántudományi Szekció

I. helyezett: Csobády Csilla (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Jablonca község helyneveinek vizsgálata
II. helyezett: Ollé Tamás (Selye János Egyetem): Párhuzamos világok és időutazás spekulatív fikciós művekben
III. helyezett: Pokstaller Judit (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Somorja névszemiotikai térképe

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Társadalomtudományi Szekció

I. helyezett: Vass Gábor (Selye János Egyetem): A törökkori Komárom és török-magyar kereskedelmi kapcsolatok a 16. században Takáts Sándor munkáiban és hagyatékában
II. helyezett: Szepessyné Judik Dorottya (Selye János Egyetem): Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. Század elején
III. helyezett: Szabó János Bence (Selye János Egyetem): Jézus messiási öntudata a János evangéliumának 17. fejezetében
III. helyezett: Nagy Krisztina (Selye János Egyetem): A Nábót-történet jogi háttere

A zsűri mind a négy dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.

A SZMAT különdíját Paluba Dániel (Prágai Károly Egyetem) kapta, az FTDK fődíját Sánta Kamilla és Basa Patrik szerzőpáros (Selye János Egyetem) nyerte.

XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

A XIV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia eredményei szekciók szerint:

Biológia Szekció

I. helyezett: Szilágyi Melinda (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

II. helyezett: Mlčúch Brenda Nicole (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

A zsűri mindkét dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.

Humán Tudományi Szekció Irodalomtudományi Tagozat

I. helyezett: Malá Viktória (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

II. helyezett: Nagy Nikolett (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

II. helyezett: Tárkányi Ádám (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.

Humán Tudományi Szekció Nyelvtudományi Tagozat

I. helyezett: Varga Anita (Bécsi Egyetem)

II. helyezett: Kuszala Orsolya (Pozsonyi Comenius Egyetem)

III. helyezett: Benes József (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

A zsűri mind a négy dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.

Kémiai és Vegyipari Szekció

I. helyezett: Gelle Donát (Selye János Egyetem)

II. helyezett: Molnár Katalin (Károly Egyetem)

III. helyezett: Köböl Klaudia (Brünni Műszaki Egyetem)

A zsűri Gelle Donát és Molnár Katalin dolgozatát javasolja OTDK továbbjutásra.

Műszaki és Informatika Tudományi Szekció

I. helyezett: Nagy Bence (Szlovák Műszaki Egyetem)

II. helyezett: Papp Adrián (Szlovák Műszaki Egyetem)

III. helyezett: Sillik Bianka (Selye János Egyetem)

III. helyezett: Horváth Csaba (Szlovák Műszaki Egyetem)

A zsűri Nagy Bence dolgozatát javasolja OTDK továbbjutásra.

Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi, valamint Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

I. helyezett: Hanesz Júlia (Prágai Közgazdasági Főiskola)

II. helyzett: Csobó Zoltán (Selye János Egyetem)

III. helyezett: Vajner Csilla (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

A zsűri Hanesz Júlia dolgozatát javasolja OTDK továbbjutásra.

Közgazdaságtudományi Szekció

I. helyezett: Sánta Kamilla és Basa Patrik (Selye János Egyetem)

II. helyezett: Szigeti Szilárd (Selye János Egyetem)

III. helyezett: Ambrus Rebeka (Selye János Egyetem)

A zsűri mindhárom díjazott dolgozatot, valamint Páldi Ádám (Selye János Egyetem) dolgozatát javasolja OTDK továbbjutásra.

Társadalomtudományi Szekció

I. helyezett: Varga Szilárd (Selye János Egyetem)

II. helyezett: Sebők János (Selye János Egyetem)

III. helyezett: Varga József (Selye János Egyetem)

III. helyezett: Ráczkó Vivien (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)

A zsűri mind a négy dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.

A SZMAT különdíját Gelle Donát (Selye János Egyetem) kapta, az FTDK fődíját Sánta Kamilla és Basa Patrik  szerzőpáros (Selye János Egyetem) nyerte.

XIII. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

A XIII. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia eredményei szekciók szerint:

Műszaki, informatikai, kémiai szekció

1. Reménység Dániel (Selye János Egyetem): Kiválasztott zöldségfélék antioxidációs kapacitásának kiértékelése (OTDK-ra javasolták)
2. Nagy Bence (Szlovák Műszaki Egyetem): Rakétahajtúmű fúvóka tervezés (OTDK-ra javasolták)
3. Jezsó Kristian (Szlovák Műszaki Egyetem): A mikrokeménység mérésének felhasználása, lézerrel hegesztett nagyszilárdságú acélok mikroszerkezetének azonosításánál (OTDK-ra javasolták)
3. Annuš Norbert (Selye János Egyetem): Pszeudo véletlenszám generátorok (OTDK-ra javasolták)

OTDK-ra javasolt dolgozat: Jerábek Róbert (Szlovák Műszaki Egyetem) Autóbusz vázszegmens alakváltozási állapotának analízise dinamikus terhelésnél az ENSZ-EGB 66. számú előírása alapján

Közgazdaságtudományi szekció

1. Zsigmond Tibor (Selye János Egyetem): Az X és Y generáció a mobil applikációk világában (OTDK-ra javasolták)
2. Csereová Angelika (Selye János Egyetem): Fogyasztói csoportok a termék életciklus mentén (OTDK-ra javasolták)
3. Zsideková Rita (Selye János Egyetem): Marketingkommunikáció az értékesítés ösztönzés szempontjából (OTDK-ra javasolták)

Tanulás- és tanításmódszertani – tudástechnológiai szekció

1. Ágh Barbara (Selye János Egyetem): A magyarországi és szlovákiai NETFIT mérések eredményeinek összehasonlítása az alsó tagozatos tanulók körében (OTDK-ra javasolták)
2. Belák Ľudovít (Selye János Egyetem): A tartalomalapú nyelvoktatás bemutatása és alkalmazása – Introduction and Implementation of Content and Language Intergrated Learning (OTDK-ra javasolták)
3. Benczeová Erika (Selye János Egyetem): Kokas módszer az óvodában (OTDK-ra javasolták)

Társadalomtudományi szekció

1. Kiss Orsolya (Selye János Egyetem): „Csatájok a védelmezett népjog csatája volt” – A nagysallói ütközet emlékezete 1867-2017 (OTDK-ra javasolták)
2. Ollé Tamás (Selye János Egyetem): Illúziók nélkül – Az 1920. évi magyar delegáció kísérletei a béketervezet megvalósítására (OTDK-ra javasolták)
3. Gáspár Dániel (Selye János Egyetem): A negyedik Ebed-Jahve ének qumráni és újszövetségi recepciója (OTDK-ra javasolták)

OTDK-ra javasolt dolgozatok: Sebők János (Selye János Egyetem) Egyház és Társadalom – Párhuzamok és eltérések Szent Ágoston és Kálvin politikai szemléletében; Tóth Kristián (Selye János Egyetem) A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium története; Vass Gábor (Selye János Egyetem) A flottaparancsnok, a kapitány és az armada című munkájával.

Humántudományi (irodalom) szekció

1. Radics Rudolf (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Gasztronómiai motívumok vizsgálata Csabai László: Szindbád, a detektív című regényében (OTDK-ra javasolták)
2. Urban Ladislav (Selye János Egyetem): Az intermedialitás megjelenése a kortárs magyar zene világában (OTDK-ra javasolták)
3. Vörös Gergely (Comenius Egyetem): Ragtime as a „false document”: narratives and a constructed world in E. L. Doctorow’s Ragtime / Az elbeszélés módjai és egy alkotott világ E. L. Doctorow Ragtime című regényében (OTDK-ra javasolták)

Humántudományi (nyelvészet) szekció

1. Csobády Csilla (Nyitrai Konstantin FIlozófus Egyetem): Jablonca és Szilice névszemiotikai tájképe (OTDK-ra javasolták)
2. Lukács Emőke (Comenius Egyetem): Tolkien szlovák és magyar világa a névfordítás aspektusából (OTDK-ra javasolták)
3. Mohňanská Dominika (Pavol Jozef Šafárik Egyetem): Experimental Research into the Use of Diminutives by Slovak-Hungarian Bilingual Speakers (OTDK-ra javasolták)

Különdíjasok

Csáky Pál által felajánlott brüsszeli út: Zsigmond Tibor, Belák Ľudovít
Microcomp által felajánlott táblagép: Reménység Dániel
SZMAT által felajánlott pénznyeremény: Mohňanská Dominika

XII. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

A XII. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

Fődíj: Lomboš Kornélia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Móricz Zsigmond Árvácskájának horrorisztikus olvasata. A fődíjat a Microcomp biztosította.

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács különdíja: Hortai Ferenc (Vysoké učení technické v Brně): Fordulatszámmérő műszer stroboszkóppal

Irodalomtudományi szekció

I. Lomboš Kornélia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) – Móricz Zsigmond Árvácskájának horrorisztikus olvasata

II. Mellár Dávid (Pozsonyi Comenius Egyetem) – A határsértés erotikája

III. Csölle Stefánia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) – Kortárs lírai mesék összehasonlító vizsgálata

Történelemtudományi és vallástörténeti szekció

I. Molnár Mária (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) – Somlyai Báthory István (Élete, források, válogatott levelezése)

II. Pataki Tamás (Selye János Egyetem) – Csehszlovák-szír kapcsolatok a hidegháború első felében és azok megjelenése a sajtóban

III. Tóth Krisztián (Selye János Egyetem) – A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium államosítása

Nyelvtudományi szekció

I. Rási Szilvia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) – Méhi község nyelvjárásának attitűdvizsgálata

II. Kuszala Orsolya (Pozsonyi Comenius Egyetem) – Modern frazémák és empirikus vizsgálatuk

III. Karika Réka (Pozsonyi Comenius Egyetem) – A párbeszédek beszélt nyelvi jellegének érzékeltetése a prózairodalomban – A beszéltnyelviség jegyei Norbert György Klára című regényében

Pedagógiai és élettudományok szekció

I. Keszler Zoltán (Pozsonyi Comenius Egyetem) – Súlyos kombinált immundefektus

II. Tóth EmeseNagy Anna (Selye János Egyetem) – Az óvodáskorú gyermekek táplálkozási és mozgási szokásainak vizsgálata

III. Vas Kinga (Selye János Egyetem) – Adatok Bátka (Bátka) flórájához

Műszaki tudományok szekció

I. Hortai Ferenc (Vysoké učení technické v Brně) – A dinamikus biometrikus aláírás, mint effektív kommunikációs eszköz

II. Nagy Bence (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) – Dinamikai rendszerek matematikai elemzése és szimulálása

III. Jerábek RóbertCsizmadia Dávid (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) – Aláfutásgátló feszültségi és alakváltozási állapotának analízise 

Közgazdaságtudományi szekció

I. Sánta Kamilla (Selye János Egyetem) – Termékmegjelenítés – korunk leghatásosabb reklámformája (?)

II. Illés Tamás (Selye János Egyetem) – Helyi kereskedelem – primer kutatás Kamocsa községben

III. Szeif Attila (Selye János Egyetem) – A rendszerváltás gazdasági hatásainak elemzése a visegrádi  országok példáján keresztül

Társadalomtudományi szekció

II. Rehák Tünde (Selye János Egyetem) – Iskola a nyelvhatáron – Változások a galántai magyar tannyelvű alapiskola helyzetében 2005-2015 között

III. Deminger Orsolya (Selye János Egyetem) – A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Líceumban működő szociális napközi feltételrendszere és tevékenysége

III. Nagy Krisztina (Selye János Egyetem) – A magyar parasztság halotti rítusai, különösen Felvidéken és Erdélyben

A társadalomtudományi szekcióban a zsűri döntése alapján nem került kiosztásra az első helyezés.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) javasolt versenyzők:

Lomboš Kornélia, Mellár Dávid, Csölle Stefánia, Molnár Mária, Pataki Tamás, Tóth Krisztián, Keszler Zoltán, Tóth Emese és Nagy Anna, Vas Kinga, Svitek Szilárd, Hortai Ferenc, Nagy Bence, Jerábek Róbert és Csizmadia Dávid, Sánta Kamilla, Rehák Tünde, Deminger Orsolya.


(Eredmények letöltése pdf formátumban.)

XI. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

XI. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

Fődíj:                        Gergely Lajos (Comenius) – Biológia, Kémia-, Egészség- és Testneveléstudományi Szekció

SZMAT Különdíj:   Bc. Berta Péter (SJE) – Biológia, Kémia-, Egészség- és Testneveléstudományi Szekció

II. Különdíj:             Mgr. Vlacseková Dominika (SJE)  – Társadalom-, Jog- és Gazdaságtudományi Szekció

Biológia, Kémia-, Egészség- és Testneveléstudományi Szekció

I. helyezett:              Gergely Lajos (Comenius)

II. helyezett:             Bc. Berta Péter (SJE)

III. helyezett:            Mgr. Dancsa Dániel (SJE)

OTDK javaslatok:    Bc. Berta Péter (SJE) és Gergely Lajos (Comenius)

További résztvevők: Bc. Németh Nikoletta (SJE), Ágh Barbara (SJE), Bc. Nagy Kitti (UKF)

Humán Tudományi Szekció

I. helyezett:              Bc. Vida Barbara (SJE)

II. helyezett:             Bc. Kálmán Cyntia (SJE)

III. helyezett:           Bc. Mellár Dávid (Comenius)

OTDK javaslatok:    Bc. Vida Barbara (SJE), Bc. Kálmán Cyntia (SJE), Bc. Mellár Dávid (Comenius) és Bc. Balogh Alexandra (SJE)

További résztvevők: Bc. Balogh Alexandra (SJE), Bc. Sárik Éva (SJE), Bc. Sátor Veronika (SJE), Bc. Balaskó Kinga (SJE), Bc. Lantai Nóra (UKF), Bc. Csaplár Szilvia (UKF)

Műszaki-, Matematika és Informatika Tudományi Szekció

I. helyezett:              Ing. Szabó Gergely (VUT Brünn)

II. helyezett:             Bc. Labanc Gergely (SJE)

III. helyezett:           –

OTDK javaslatok:    Bc. Labanc Gergely (SJE),

         Ing. Szabó Gergely (VUT Brünn) – Megfigyelőként

Társadalom-, Jog- és Gazdaságtudományi Szekció

I. helyezett:              Mgr. Vlacseková Dominika (SJE)

II. helyezett:             Bc. Zsigmond Tibor (SJE)

III. helyezett:           Bc. Stirber Tamás (SJE)

OTDK javaslatok:    Bc. Stirber Tamás (SJE) és Kellerová Júlia (UKF)

További résztvevők: Bc. Halasi Dániel (SJE), Bc. Szabó Cyntia (SJE), Kellerová Júlia (UKF),  Bc. Csere Angelika (SJE)

Történettudományi és Teológia Szekció

I. helyezett:              Bc. Bencze Dávid (SJE)

II. helyezett:             Bc. Balódi István (SJE)

III. helyezett:           Mgr. Pospíšil Miklós (SJE)

OTDK javaslatok:    Bc. Bencze Dávid (SJE), Bc. Balódi István (SJE)

További résztvevők: Molnárová Mária (UKF), Kedves Tamás Róbert (Nagyvárad), Mgr. Kovácsné Smatarla Ibolya (SJE), Mudi Katalin (SJE)


(Eredmények letöltése pdf formátumban.)