A XII. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

Fődíj: Lomboš Kornélia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Móricz Zsigmond Árvácskájának horrorisztikus olvasata. A fődíjat a Microcomp biztosította.

A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács különdíja: Hortai Ferenc (Vysoké učení technické v Brně): Fordulatszámmérő műszer stroboszkóppal

Irodalomtudományi szekció

I. Lomboš Kornélia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) – Móricz Zsigmond Árvácskájának horrorisztikus olvasata

II. Mellár Dávid (Pozsonyi Comenius Egyetem) – A határsértés erotikája

III. Csölle Stefánia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) – Kortárs lírai mesék összehasonlító vizsgálata

Történelemtudományi és vallástörténeti szekció

I. Molnár Mária (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) – Somlyai Báthory István (Élete, források, válogatott levelezése)

II. Pataki Tamás (Selye János Egyetem) – Csehszlovák-szír kapcsolatok a hidegháború első felében és azok megjelenése a sajtóban

III. Tóth Krisztián (Selye János Egyetem) – A rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnázium államosítása

Nyelvtudományi szekció

I. Rási Szilvia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem) – Méhi község nyelvjárásának attitűdvizsgálata

II. Kuszala Orsolya (Pozsonyi Comenius Egyetem) – Modern frazémák és empirikus vizsgálatuk

III. Karika Réka (Pozsonyi Comenius Egyetem) – A párbeszédek beszélt nyelvi jellegének érzékeltetése a prózairodalomban – A beszéltnyelviség jegyei Norbert György Klára című regényében

Pedagógiai és élettudományok szekció

I. Keszler Zoltán (Pozsonyi Comenius Egyetem) – Súlyos kombinált immundefektus

II. Tóth EmeseNagy Anna (Selye János Egyetem) – Az óvodáskorú gyermekek táplálkozási és mozgási szokásainak vizsgálata

III. Vas Kinga (Selye János Egyetem) – Adatok Bátka (Bátka) flórájához

Műszaki tudományok szekció

I. Hortai Ferenc (Vysoké učení technické v Brně) – A dinamikus biometrikus aláírás, mint effektív kommunikációs eszköz

II. Nagy Bence (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) – Dinamikai rendszerek matematikai elemzése és szimulálása

III. Jerábek RóbertCsizmadia Dávid (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony) – Aláfutásgátló feszültségi és alakváltozási állapotának analízise 

Közgazdaságtudományi szekció

I. Sánta Kamilla (Selye János Egyetem) – Termékmegjelenítés – korunk leghatásosabb reklámformája (?)

II. Illés Tamás (Selye János Egyetem) – Helyi kereskedelem – primer kutatás Kamocsa községben

III. Szeif Attila (Selye János Egyetem) – A rendszerváltás gazdasági hatásainak elemzése a visegrádi  országok példáján keresztül

Társadalomtudományi szekció

II. Rehák Tünde (Selye János Egyetem) – Iskola a nyelvhatáron – Változások a galántai magyar tannyelvű alapiskola helyzetében 2005-2015 között

III. Deminger Orsolya (Selye János Egyetem) – A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Líceumban működő szociális napközi feltételrendszere és tevékenysége

III. Nagy Krisztina (Selye János Egyetem) – A magyar parasztság halotti rítusai, különösen Felvidéken és Erdélyben

A társadalomtudományi szekcióban a zsűri döntése alapján nem került kiosztásra az első helyezés.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) javasolt versenyzők:

Lomboš Kornélia, Mellár Dávid, Csölle Stefánia, Molnár Mária, Pataki Tamás, Tóth Krisztián, Keszler Zoltán, Tóth Emese és Nagy Anna, Vas Kinga, Svitek Szilárd, Hortai Ferenc, Nagy Bence, Jerábek Róbert és Csizmadia Dávid, Sánta Kamilla, Rehák Tünde, Deminger Orsolya.


(Eredmények letöltése pdf formátumban.)

XI. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

XI. Felvidéki Tudományos Diákköri konferencia eredményei:

Fődíj:                        Gergely Lajos (Comenius) – Biológia, Kémia-, Egészség- és Testneveléstudományi Szekció

SZMAT Különdíj:   Bc. Berta Péter (SJE) – Biológia, Kémia-, Egészség- és Testneveléstudományi Szekció

II. Különdíj:             Mgr. Vlacseková Dominika (SJE)  – Társadalom-, Jog- és Gazdaságtudományi Szekció

Biológia, Kémia-, Egészség- és Testneveléstudományi Szekció

I. helyezett:              Gergely Lajos (Comenius)

II. helyezett:             Bc. Berta Péter (SJE)

III. helyezett:            Mgr. Dancsa Dániel (SJE)

OTDK javaslatok:    Bc. Berta Péter (SJE) és Gergely Lajos (Comenius)

További résztvevők: Bc. Németh Nikoletta (SJE), Ágh Barbara (SJE), Bc. Nagy Kitti (UKF)

Humán Tudományi Szekció

I. helyezett:              Bc. Vida Barbara (SJE)

II. helyezett:             Bc. Kálmán Cyntia (SJE)

III. helyezett:           Bc. Mellár Dávid (Comenius)

OTDK javaslatok:    Bc. Vida Barbara (SJE), Bc. Kálmán Cyntia (SJE), Bc. Mellár Dávid (Comenius) és Bc. Balogh Alexandra (SJE)

További résztvevők: Bc. Balogh Alexandra (SJE), Bc. Sárik Éva (SJE), Bc. Sátor Veronika (SJE), Bc. Balaskó Kinga (SJE), Bc. Lantai Nóra (UKF), Bc. Csaplár Szilvia (UKF)

Műszaki-, Matematika és Informatika Tudományi Szekció

I. helyezett:              Ing. Szabó Gergely (VUT Brünn)

II. helyezett:             Bc. Labanc Gergely (SJE)

III. helyezett:           –

OTDK javaslatok:    Bc. Labanc Gergely (SJE),

         Ing. Szabó Gergely (VUT Brünn) – Megfigyelőként

Társadalom-, Jog- és Gazdaságtudományi Szekció

I. helyezett:              Mgr. Vlacseková Dominika (SJE)

II. helyezett:             Bc. Zsigmond Tibor (SJE)

III. helyezett:           Bc. Stirber Tamás (SJE)

OTDK javaslatok:    Bc. Stirber Tamás (SJE) és Kellerová Júlia (UKF)

További résztvevők: Bc. Halasi Dániel (SJE), Bc. Szabó Cyntia (SJE), Kellerová Júlia (UKF),  Bc. Csere Angelika (SJE)

Történettudományi és Teológia Szekció

I. helyezett:              Bc. Bencze Dávid (SJE)

II. helyezett:             Bc. Balódi István (SJE)

III. helyezett:           Mgr. Pospíšil Miklós (SJE)

OTDK javaslatok:    Bc. Bencze Dávid (SJE), Bc. Balódi István (SJE)

További résztvevők: Molnárová Mária (UKF), Kedves Tamás Róbert (Nagyvárad), Mgr. Kovácsné Smatarla Ibolya (SJE), Mudi Katalin (SJE)


(Eredmények letöltése pdf formátumban.)