Felhívás 2021

Felhívás letöltése
PDF formátumban

F E L H Í V Á S

a XVI. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT)

a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK)

a Selye János Egyetem

a Jedlik Ányos Polgári Társulás és a Diákhálózat (DH)

mint főszervezők közreműködésével,

az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja,

a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint

a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt

meghirdeti 2021-re a

Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne:

2021. november 26-27., Nyitra,

Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara.

A rendezvényt a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatja.

Általános részvételi feltételek

A konferencián versenyzőként nem magyarországi felsőoktatási intézmények szlovákiai és csehországi származású hallgatói vehetnek részt.

A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.1

A nevezési feltételek a következők:

    • TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)

Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK-zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.

  • TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az egyéni jelentkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,

– akik anyaintézményük TDK-rendezvényén (ŠVOČ – Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ – Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ-részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja,

valamint olyanokéra is,

– akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyen. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, az FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.

Eljárási mód

  • a pályamunkák nevezése

A pályamunkákat az ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.

Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, 1800 karakter).

Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ-részvételt igazoló dokumentumot vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2021@ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában feltüntetve az „IGAZOLAS” vagy az „AJANLAS” szót (diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.

Pályamunkát nevezni 2021. június 18-ig lehet.

  • a pályamunkák benyújtása

A pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az ftdk.ujs.sk honlapon. 2 Szükséges továbbá a nevezés részeként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).

A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.

A XXXV. OTDK Központi felhívása tartalmazza a pályamunkákra vonatkozó formai követelményeket, melyek elérhetőek az otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei címen.

A plágium kizáró ok.

A pályamunka feltöltésének határideje: 2021. szeptember 24.

  • a pályamunkák szakmai bírálata

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2021. november 12-ig megkapják.

  • jelentkezés a XVI. FTDK-n való személyes részvételre

A Nyitrán 2021. november 2627-én megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek 2021 augusztusától.

A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítunk a konferencia ideje alatt. Szállást is a jelentkezési lapon lehet majd igényelni.

  • a XVI. FTDK versenyeinek lebonyolítása

Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűri figyeli és értékeli a pályamunkák előadásait.

A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2023 tavaszán megrendezendő magyarországi XXXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

Személyes elérhetőségek:

Hegedüs Orsolya, Tóth Gizella, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai

Tanulmányok Kara, Dražovská 4, 94974 Nyitra

E-mail: ftdk2021@ujs.sk

Csobády Csilla, Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava

E-mail: ftdk@diakhalozat.sk
 


1 A pályamunkákkal kapcsolatos általános előírások és szabályok a http://ftdk.ujs.sk honlapon találhatóak, valamint a dolgozat minimális terjedelme és az egyes szekciók formai követelményei elérhetőek a https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei weboldalon. Javasolt a helyi fordulókra is ez alapján felkészülni.
 
2 A nevezéskor a rendszer kéri a dolgozat feltöltését. Ideiglenesen, a pályamunka feltöltésének határidejéig bármilyen szöveg feltölthető, de legkésőbb 2021. szeptember 24-én le kell cserélni az FTDK dolgozatra.